วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เสียงธรรมเทศนา หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญเสขะปฏิปทา 2547 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
มหาสติปัฏฐาน ๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น